Életének 94. évében, december 21-én, Budapesten elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas művelődés­történész, esszéíró, a Bolyai-kutatás kiemelkedő alakja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Benkő Samu a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke volt. A magyar művelődéstörténet tanulságait példaként felmutató munkásságáért Széchenyi-díjjal ismerték el 1997-ben. Folyóirat-szerkesztőként, könyvsorozatok létrehozó­jaként és kiváló könyvek szerzőjeként Erdély művelődéstörténeti hagyományainak egyik legértőbb kutatója volt; az elmúlt évtizedekben a Valóság szerkesztőbizottságában is feladatot vállalt.

Benkő Samut a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti, emlékét a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és folyóirata, a Valóság is kegyelettel megőrzi! Isten adjon örök nyugodalmat Neki!

 

 

NKA MNB PADME METU