2013. I-VI
 

Antall József
Kapronczay Károly


Antall József személyét miniszterelnöksége idején –– s ez együtt jár a politikai szerepet vállalók életével –– rendkívül éles és az esetek többségében igaztalan támadások érték, amelyek halála után sem csendesedtek el. 1995-ben látott nyomdai napvilágot Révész Sándor Antall József távolról című könyve mint az Antall-lal nem rokonszenvezők nézeteinek összegzése, amelyre a „válasz” a Mundus Könyvkiadó által 1996-ban megjelentetett Az ismeretlen Antall József című kötet volt. E könyvben azok –– iskolatársak, barátok, pályatársak, tudós kollegák és politikustársak –– emlékeztek Antall Józsefről, akik már 1990 előtt is ismerték, az „ismeretlenségből” kísérték végig Antall József életútját a miniszterelnökségig, sőt tovább is. Mindkét kötet –– a másik oldalról –– kapott „hideget és meleget”, pozitív véleményt és kemény, bíráló szavakat. Ezután mintha a két tábor „kifújta volna” minden erejét, egyik könyvnek sem lett folytatása, elcsendesedtek az indulatok. Bár a választások idején –– jobb- vagy baloldali pártpolitikai kötődéstől függetlenül –– gyakran hivatkoznak az antalli politikára, elismerően nyilatkoznak Antall József kiemelkedő politikai tehetségéről, elkötelezettségéről; igaz, a bíráló megjegyzések sem hiányoznak. Helyenként, bár nem túl gyakran, leginkább születésének vagy halálának évfordulója táján írások jelentek meg a sajtóban az Antall Józseffel készített egykori interjúkból, jelezve, hogy szükség lenne áttekintő feldolgozásra. Ezt kívánta betölteni Debreczeni József A miniszterelnök című, valóban sikeres könyve, amely minden részletre kitért, bár a szerző másodlagos forrásokból írta meg figyelemre méltó könyvét. Valóban elismerés övezi Debreczeni József munkáját, amely teljes áttekintést kíván adni a rendszerváltoztatást követő négy esztendő parlamenti és kormányzási életéről, természetesen Antall Józsefet állítva a középpontba. Ezt a könyvet kevés kritika érte, azok is Antall hiteles „megnyilvánulásait”, meg nem írt emlékezéseit hiányolták. Ám tudomásul kellett venni, hogy hivatalban levő miniszterelnök vagy vezető politikus éppen mindennapi munkája miatt nem vállalkozhat ilyen feladatokra.
2003 őszén, Antall József halálának tizedik évfordulójához közeledvén szinte egy időben három kitűnő könyv is megjelent. Az első az Éghajlat Könyvkiadó jóvoltából közreadott és Marinovich Endre által írt 1315 nap. Antall József naplója című kötet, a második a Radics Péter munkáját dicsérő Antall József. Ország és miniszterelnök 1989–1990 (Interjú és korrajz), amelyet a Lexika Kiadó jelentetett meg Székesfehérvárott, míg a harmadik a Kairosz által kiadott, Tar Pálnak, Antall József szinte gyerekkori barátjának, később személyes tanácsadójának tollából született visszaemlékezés. Mindhárom könyv kitűnő, bár műfajilag különbözik egymástól.
Marinovich Endre, miként könyvének bevezetőjében külön kiemeli, Antall József miniszterelnökségének 1315 napját követi nyomon, hiteles tanúként, hiszen kabinetfőnöke, mindennapos bel- és külföldi programjainak részese, gondjainak megosztója volt. Kapcsolatuk az 1950-es évek közepéig vezet vissza, mivel Antall József Marinovich Endre tanára és osztályfőnöke volt az Eötvös József Gimnáziumban, később is kapcsolatban álltak, a tanár–diák viszony bizalmas barátsággá formálódott. Ezért is kérte fel Antall Marinovich Endrét a kabinetfőnök rendkívül fontos feladatkörére, mely tisztség valóban a „legbizalmasabb” jellegű minden kormányban. Marinovich Endre arra szerette volna „rávenni” Antall Józsefet, hogy kölni gyógykezelése idején magnószalagra mondja életútjának, kormányzásának ama lényeges „fejezeteit”, amelyek az utókor számára dokumentum értékűek és felbecsülhetetlen forrást jelenthetnek a korral foglalkozó történészek számára. Antall József elvállalta, majd Kölnből való hazatérésük után érintetlenül visszaadta a kazettákat, azzal a megjegyzéssel: „Erre már nem volt erőm!” Sajnos, ez az utókor számára felbecsülhetetlen veszteség.


<<előző 2. oldal következő>>

 

 

Név
E-mail

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
1431 Budapest, Pf. 176.
Tel: 06 1 327-8965
Fax: 06 1 327-8969