Tőkéczki László (1951–2018) közel negyedszázadig volt folyóiratunk főszerkesztője, de a halála utáni hónapokban megjelent lapszámok részben főszerkesztőként is tovább őrizték emlékét. Hámori József professzor a Valóságot kiadó Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökeként 2018 júliusában felkérte Kucsera Tamás főszerkesztő-helyettest a főszerkesztői feladatok ellátására, aki ezt elfogadva augusztus elsejétől tölti be e tisztet.

Dr. Kucsera Tamás Gergely 1976-ban született Budapesten. Szociológusi, filozófia szakos bölcsész és tanári, valamint nemzetközi kapcsolatok szakos, illetve közgazdász diplomái mellett politikatudományi doktori fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel. Nős, három leány édesapja.

Kucsera Tamás egyetemi hallgatói kora óta oktat; jelenleg a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az intézmény két doktori iskolájában is témavezető; a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Művészetigazgatás, művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak koncepciójának kidolgozója, a képzés szakfelelőse.

Kutatási területe széles, az oktatásügy, az ifjúságügy, a tudománypolitika, a kultúr- és művészetpolitika, művészetigazgatás és a művészetmenedzsment mellett a magyar és európai eszmetörténet egyaránt beletartozik. Oktatói és kutatói tevékenységével párhuzamosan meghatározó civil érdekképviseleti és szakmai szervezeteknek volt vezetője; a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöki főtanácsadója; 2012-től Visegrád Városának – társadalmi megbízatású – alpolgármestere.

Közel két évtizede dolgozik a közigazgatásban, 2011 novembere óta a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, meghatározó szerepet vállalva a művészeti köztestület építkezési időszakában.

A Magyar Művészeti Akadémia 2014-ben örökös tiszteleti főtitkáráról, néhai dr. Kováts Flóriánról elnevezett Emlékérmét adományozta Kucsera Tamásnak; a Magyar Állam 2017-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerte el a több mint húszesztendős kulturális szerepvállalását; ez évben a művészetigazgatási gyakorlati, illetve művészetelméleti szakírói, továbbá oktatói, szerkesztői munkásságáért – az emberi erőforrások minisztere által adományozható – Bánffy Miklós-díjban részesült.

Kucsera Tamás korábban az Új Ifjúsági Szemle, valamint a Kommentár című lapok szerkesztőbizottsági tagja volt; 2011 nyarától a Valóság szerkesztőjeként, tavaly óta főszerkesztő-helyetteseként dolgozott; a jelenben továbbá a Magyar Művészet című lap társfőszerkesztői feladatait is ellátja.

NKA