Életének 94. évében, december 21-én, Budapesten elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas művelődés­történész, esszéíró, a Bolyai-kutatás kiemelkedő alakja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Benkő Samu a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke volt. A magyar művelődéstörténet tanulságait példaként felmutató munkásságáért Széchenyi-díjjal ismerték el 1997-ben. Folyóirat-szerkesztőként, könyvsorozatok létrehozó­jaként és kiváló könyvek szerzőjeként Erdély művelődéstörténeti hagyományainak egyik legértőbb kutatója volt; az elmúlt évtizedekben a Valóság szerkesztőbizottságában is feladatot vállalt.

Benkő Samut a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti, emlékét a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és folyóirata, a Valóság is kegyelettel megőrzi! Isten adjon örök nyugodalmat Neki!

 

 

Cikkpályázati felhívás doktoranduszok számára

 

A fiatal kutatók jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációt frissítő munkában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ezért ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

 

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:

 

  • Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

 

  • Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez 5-7 színes illusztráció vagy magyarázó ábra is csatolandó.

 

  • Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).

 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött, egyszerzős cikkel lehet.

 

A pályaművek elkészítésének segítése érdekében a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat online pályázati felkészítő tájékoztatót tart 2021. október 7-én 14 órától, amelyre jelentkezni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e‑mail‑címen lehet (a tárgymezőben kérjük feltüntetni: TIT–DOSZ pályázati tájékoztató).

 

A pályaműveket a www.termvil.hu oldalon található pályázati felületre kell feltölteni. A pályázat feltétele az ott található Pályázói adatlap hiánytalan kitöltése.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 8.

 

A pályaműveket a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a DOSZ által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesül a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezendő díjátadó minikonferencián.

 

A szerkesztőségek a díjazott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentetik. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

 

Szerkesztőség

 

        

 

 

 


 

 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és havi folyóirata, a Valóság a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával történelemtudományi, ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet. A pályázók köre kötetlen. A pályázat célja, hogy a cikkírók saját kutatásaikat, illetve azok tudo­mányos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot két témakörben lehet benyújtani:


1.) „Eucharisztikus Világkongresszus": a pályázók ebben a kategóriában A 1938. évi - Budapesten megrendezett - Eucharisztikus Világkongresszus történelmi, társadalmi, művészeti emlékezetét bemutató tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal. 

 2.) „Molnár Tamás": a pályázók ebben a kategóriában A 100 éve született magyar filozófus, Molnár Tamás munkásságát átfogóan, vagy munkásságának valamely területét, esetleg kapcsolódó területeit bemutató tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal. 

A pályázók a két témakör szerinti kategóriában a társadalomtudományokhoz kap­csolódó, figyelemfelkeltő, a széles nagyközönség számára írott, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. Egy pályázó több témakörben és több cikkel is pályázhat, illetve egy cikket több szerző is jegyezhet. A cikk terje­delme: 30–50 ezer n (szóközökkel). Ebbe beleértendő a (nem kötelező) jegyzetanyag leütésszáma is. A cikkekhez kép vagy ábra, táblázat, grafikon, egyéb illusztráció is csatolható.
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket a Valóság szerkesztősége által felkért zsűri bírálja el. Mindkét kategória első három helyezettje díjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat kizárólag elektronikus úton, e-mailen kérjük benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép fájlban kell elmenteni és csatolni, a szövegben csak az ábra helyét, címét kérjük feltüntetni. A szerkesztőség jogot formál arra, hogy mind a díjazott, mind a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egy­ben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lap internetes felületén (http://www.valosagonline.hu).

 

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail-címét, telefon­számát, valamint közzétételre szánt végzettségét/foglalkozását/titulusát, esetlegesen feltüntetni kívánt intézménye megnevezését! A pályázók cikkük beküldésével hozzájárulnak ezen adataik pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A levél tárgyában tüntessék fel: „Valóság cikkpályázat" és a kategória nevét!

A pályázat beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 6.

Az 1958-ban alapított Valóság folyóirat fennállásának hatvanadik születésnapját egynapos konferenciával ünnepelte a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Magyar Művészeti Akadémia. A tanácskozáson a lap néhai főszerkesztőjéről, Tőkéczki László történészről is megemlékeztek, valamint elhangzott, hogy megújul az ismeretterjesztő lap weboldala is. A Valóság 60 ünnepi konferencia helyszíne az MMA Andrássy úti irodaháza volt.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) folyóirata, a Valóság alapításának 60. évfordulóját ünnepli. A 2018. december 4-én 9.30-tól kezdődő megemlékező ünnepi konferencia helyszíne a Magyar Művészeti Akadémia Irodaháza (Bp. VI. ker., Andrássy út 101.), Rendezvényterem (A épület, 2. emelet), a konferencia támogatója a Magyar Művészeti Akadémia.

NKA MNB PADME METU